Thông tin

Nhiều khung tem vô giá

Sau 3 ngày diễn ra Triển lãm Tem bưu chính Quốc gia – Vietstampex 2020, sáng 26/6, Bộ Thông tin